Ellipse 3.png

Zane Vārpiņa

Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgas nodaļas asociētā profesore

Group 11.png

Zane Vārpiņa Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgas nodaļā darbojas kā bakalaura un profesionālā maģistra programmu akadēmiskā padomdevēja un pasniedz pētniecības metožu kursu gan maģistra, gan bakalaura programmu studentiem, kā arī tirgus izpētes kursu bakalaura programmas studentiem.

 

Zane kopš 2020. gada ir SSE Rīgas nodaļas asociētā profesore, bet pirms tam — kopš 2013. gada — viņa bija docente. Zane ir ieguvusi plašu pētniecības pieredzi Baltijas starptautiskajā ekonomikas politikas studiju centrā (BICEPS).

Zane ir ieguvusi doktora grādu demogrāfijā Latvijas Universitātē un maģistra zinātnisko grādu matemātiskajā ekonomikā Latvijas Universitātē 2003. gada jūnijā. Viņai ir arī starpuniversitāšu diploms ES studijās, ko viņa ir ieguvusi Nansijas Universitātē II, Ex-en- Provences Politoloģijas institūtā, 2004. gada jūnijā.