Mask Group.png

Dr. Pireta Tonūrista

OECD vecākā projektu vadītāja
 

Group 11.png

Dr. Pireta Tonūrista ir vecākā projektu vadītāja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD). Viņa vada trīs Sabiedriskā sektora inovāciju observatorijas (OPSI) programmas sistemātiska skatījuma, inovāciju mērīšanas un tālredzīgas inovāciju pārvaldības jomā.

 

Pireta tiecas saskaņot prognozes un nākotnes darbu ar ikdienas inovāciju praksi publiskajā sektorā. Viņa arī Tallinas Tehnoloģiju universitātē nodarbojas ar organizācijas studijām, pēta inovācijas publiskajā sektorā, tehnoloģiju pārvaldību, digitalizāciju un lēmumu pieņemšanu neskaidros apstākļos. Viņa iepriekš ir bijusi Igaunijas parlamenta padomniece un palīdzējusi izveidot valsts revīzijas biroja inovāciju komandu. Viņa ir sadarbojusies ar inovāciju komandām un laboratorijām visā pasaulē.

 

Pireta Tallinas Tehnoloģiju universitātē ir ieguvusi doktora un maģistra grādus tehnoloģiju pārvaldībā, savukārt Lēvenas Universitātē (KU Leuven) viņa ir ieguvusi zinātnisko maģistra grādu politikas izvērtēšanā. Viņai var sekot vietnē Twitter: @PiretTonurist.