top of page
Maria.png

Marija Šaka Vinduma 

Dānijas Darba tirgus un darbā pieņemšanas aģentūras (STAR) ģenerāldirektore

Group 11.png

Marija Šaka Vinduma kopš 2018. gada ir Dānijas Nodarbinātības ministrijas Dānijas Darba tirgus un darbā pieņemšanas aģentūras (STAR) ģenerāldirektore.

Marijai Šakai Vindumai ir plaša darba pieredze nodarbinātības jomā un valsts sektorā. Laika posmā no 2015. līdz 2018. gadam viņa bija Nodarbinātības ministrijas pastāvīgā sekretāra vietniece. Viņa bija atbildīga par darba tirgus politikas izveidi. Marija Šaka Vinduma iepriekš bija ieņēmusi amatus arī Finanšu ministrijā un Kopenhāgenas pašvaldībā.

Marija Šaka Vinduma ir ieguvusi grādu politikas zinātnē Orhūsas Universitātē.

bottom of page