top of page
Mask Group.png

Izabelle Šlesere

Luksemburgas Nodarbinātības valsts aģentūras (ADEM) direktore

Group 11.png

Pēc maģistra grāda iegūšanas tieslietās Rennas Universitātē Francijā Izabelle Šlesere uzsāka karjeru Briselē un Luksemburgā Eiropas tiesību jomā. Viņa 1999. gadā pievienojās Luksemburgas Nacionālajai aģentūrai inovācijas un pētniecības veicināšanai “Luxinnovation”. Viņas pārziņā bija pakalpojumu izveide jaunuzņēmumiem, un 2007. gadā viņu iecēla par “Luxinnovation” ģenerālsekretāri.

 

2012. gadā viņa pievienojās Luksemburgas Nodarbinātības valsts aģentūrai (Agence pour le développement de l’emploi, ADEM) kā direktora vietniece. Pēc pieciem mēnešiem, 2013. gada martā, viņu iecēla ADEM direktores amatā, un kopš šī brīža viņa ir reformējusi un modernizējusi aģentūru ADEM ar mērķi reaģēt gan uz darba meklētāju, gan darba devēju vajadzībām.

Izabelle Šlesere kopš 2016. gada ir Luksemburgas Valsts padomes (Conseil d’Etat) locekle. Viņa ir arī Luksemburgas Nacionālā pētniecības fonda un Valsts dzelzceļa uzņēmuma valdes locekle.

bottom of page