top of page
Ellipse 2.png

Egils Levits

Latvijas Valsts prezidents

Group 11.png

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits ir latviešu jurists un politologs. Pirmais tieslietu ministrs pēc Satversmes darbības atjaunošanas pilnā apjomā, pirmais Latvijas vēstnieks Vācijā pēc valsts atjaunošanas, pirmais Latvijas tiesnesis Eiropas Cilvēktiesību tiesā (1995.–2004. g.), pirmais Latvijas tiesnesis Eiropas Savienības Tiesā.

Daudzu svarīgu likumprojektu (tostarp Satversmes tiesas likuma, Administratīvā procesa likuma, Ministru kabineta iekārtas likuma u.c.) līdzautors. Levits ir arī 2014. gadā pieņemtās Satversmes preambulas jeb ievada autors. 1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības atjaunošanas deklarācijas koncepcijas autors. 

Daudzu zinātnisku publikāciju autors par valststiesību, administratīvo tiesību, cilvēktiesību un demokrātijas jautājumiem. Izstrādājis daudzus atzinumus Saeimai, Ministru kabinetam, ministrijām, Satversmes tiesai, citām tiesām, valsts pārvaldes iestādēm, kā arī Eiropas Savienības un starptautiskajām institūcijām par dažādiem juridiskiem un tiesībpolitiskiem jautājumiem.  Regulāras publikācijas presē par Latvijas valsts attīstības problēmām. 

Levits bijis Latvijas vēstnieks Vācijā, Austrijā, Ungārijā un Šveicē, kā arī Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs un Saeimas deputāts.


Vadījis Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisiju (2007.–2013. g.). No 2004. gada līdz 2019. gadam – Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis

bottom of page