Mask Group.png
Zanda Arnava
Talantu Studijas vadītāja, Accenture Baltics