Daniel Samaan 
Vecākais ekonomists, Starptautiskā Darba organizācija, Apvienoto Nāciju Organizācija